Công ty thành viên

Danh sách các công ty thành viên Cavico Việt Nam
 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Đầu tư Hạ tầng

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Giao thông

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Xây lắp điện

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Cầu hầm

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Khai thác mỏ và xây dựng

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Thương Mại

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Xây dựng thủy điện

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Thiết kế

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Du lịch

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chế tạo

 • Cavico Điện lực và Tài nguyên

 • Công ty TNHH một thành viên Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ

 • Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm Vinavico

 • Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng các dự án năng lượng

 • Cavcio CMM (Lào)

 • Cavico Khoáng sản

 • Cavico Tower

 • Cavico Lương Sơn

 • Cavico Land

 • Cavico Chiềng Ngần