10 Tháng Ba, 2022

Dự án Thủy điện Buôn Tua Srah

Công trình Thủy điện Buôn Tua Srah là công trình thủy điện xây dựng trên dòng ea Krông Nô tại vùng đất xã Nam Ka huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.