1 Tháng Năm, 2022

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÊ SAN 3

Thông tin chính: – Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 3A – Địa điểm xây dựng: Tại xã Ia Khai – […]