26 Tháng Tư, 2022

Đảng bộ CAVICO Việt Nam

CAVICO Việt Nam là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam có tổ chức Đảng.