5 Tháng Năm, 2022

CAVICO Việt Nam đầu tư khai thác, chế biến mỏ Nickel Laterite (trữ lượng 470.000 tấn)

CAVICO Việt Nam hiện đang khai thác, chế biến Nickel, Sắt, Cobalt, Vàng và Bạc trên diện tích 80km2 tại tỉnh Bolikhamxay, Lào theo Giấy phép […]