Always Creating Value

Giới thiệu chung:

CAVICO Việt Nam thành lập ngày 29/2/2000. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

  • Thi công xây lắp các công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi và hạ tầng
  • Thương mại - Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư
  • Khai thác - Chế biến khoáng sản

Từ khi thành lập đến năm 2010, CAVICO Việt Nam đã tham gia thi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm của quốc gia.

Từ năm 2011 đến 2021, CAVICO tập trung vào lĩnh vực tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, phát triển mỏ.

Từ năm 2022, CAVICO tập trung vào lĩnh vực phát triển mỏ, khai thác mỏ, chế biến, sản xuất khoáng sản như Nickel, Sắt, Vàng, Bạc, Crom, Cobalt và các khoáng sản khác,.. ; Đầu tư; Hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, công nghệ mang lại giá trị bền vững và giá trị gia tăng cho tương lai.

Tầm nhìn: Định hướng trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu về phát triển mỏ, khai thác, chế biến khoáng sản; hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực khác.

Sứ mệnh: “– Không ngừng kiến tạo giá trị”

CAVICO Việt Nam luôn luôn nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng và lợi nhuận bền vững trong hoạt động đầu tư và SXKD, đảm bảo lợi ích cho công ty và đối tác. Không ngừng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho đất nước và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi: Uy Tín - Chất lượng - An toàn - Trách nhiệm xã hội

Uy Tín: Luôn đặt chữ “TÍN” lên hàng đầu, cam kết mang lại thành công và hiệu quả cao nhất cho đối tác.

Chất lượng: Luôn đảm bảo chất lượng, yếu tố then chốt để thành công và phát triển bền vững.

An toàn: Luôn duy trì các tiêu chuẩn an toàn đối với con người và môi trường.

Trách nhiệm xã hội: Phát triển kinh tế bền vững, tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng.