Đầu tư

Ngoài những thành công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Cavico còn tham gia đầu tư vào các dự án: Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến (ngành năng lượng); Dự án Khu đô thị Chiềng Ngần, Khu du lịch Lương Sơn (ngành hạ tầng đô thị); Dự án Nhà máy xi măng Mai Sơn (ngành công nghiệp vật liệu)…

Với những thành tựu đã đạt được, Cavico thực sự đã trở thành Nhà đầu tư chuyên nghiệp và uy tín lĩnh vực Hầm - Thủy điện