22 Tháng Bảy, 2023

CAVICO tiến hành khai thác và chế biến quặng Sắt tại khu mỏ của CAVICO thuộc tỉnh Bolikhamxay, CHDNND Lào

Khu mỏ của CAVICO thuộc tỉnh Bolikhamxay, CHDNND Lào là khu mỏ đa kim lớn thuộc hàng top 10 tại đất nước triệu voi. Tại đây, […]
16 Tháng Ba, 2022

CAVICO Việt Nam: Thi công thủy điện Nậm Chiến

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Chiến được thành lập với tổng vốn điều lệ là 550 tỷ đồng, trong đó phần vốn đóng góp […]