16 Tháng Ba, 2022

CAVICO Việt Nam: Thi công thủy điện Nậm Chiến

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Chiến được thành lập với tổng vốn điều lệ là 550 tỷ đồng, trong đó phần vốn đóng góp […]