26 Tháng Tư, 2022

Công đoàn CAVICO Việt Nam

Công đoàn CAVICO Việt Nam đã được Tổng Liên đoàn lao động VN tặng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu khối Tổng công ty của TP Hà Nội năm 2009