5 Tháng Năm, 2022

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN

Thông tin chính: Chủ đầu tư: Tổng công ty Sông Đà Địa điểm xây dựng: xây dựng trên suối Chiến và suối Nậm Păm, thuộc huyện […]