4 Tháng Năm, 2022

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2007 vinh danh CAVICO Việt Nam

Ngày 7/10/2007, CAVICO Việt Nam đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2007 khi lọt top 100 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc.