7 Tháng Năm, 2022

CAVICO THI CÔNG HỒ CHỨA NƯỚC TẢ TRẠCH

Ngày 3/10/2008 CAVICO VN được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kết quả trúng thầu hạng mục tuynen lấy nước kết hợp […]