3 Tháng Năm, 2022

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN

Thông tin chính: Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Thủy điện Vĩnh Sơn Tổng mức đầu tư: Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Sơn, huyện […]