Thi công xây lắp

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Cavico đã chứng minh được năng lực của mình và trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Cavico đã in dấu ấn của mình trong rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia, nổi bật là: dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn Vinh – Đông Hà, đoạn Hà Nội – Lạng Sơn…); dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Khe Cò, A Lưới, Phước Sơn, Kon Tum…); dự án bốc xúc đất đá mỏ than Núi Béo…

Một số công trình thủy điện do Cavico tham gia thi công gồm: dự án thủy điện Đồng Nai 3, Thủy điện Đồng Nai 4, Thủy điện Buôn Kuốp, thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện BuônTuaShar, Thủy điện Đại Ninh, Thủy điện Bắc Bình, Thủy điện A Lưới, Thủy điện Sông Tranh 2,…