DỰ ÁN ĐẦU TƯ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TẠI LÀO