15 Tháng Năm, 2022

Công đoàn CAVICO VN chăm lo,bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ

Công đoàn CAVICO Việt Nam là một công đoàn cơ sở công ty cổ phần, ban chấp hành công đoàn CAVICO Việt Nam luôn nhận thức rõ việc chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động là chức năng quan trọng hàng đầu và là mục tiêu hoạt động của mình.