23 Tháng Bảy, 2022

Đảng trong cuộc sống CAVICO Việt Nam

Đối với các công ty cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước do tính truyền thống của mình cũng như là sự kế thừa, các […]
30 Tháng Sáu, 2022

Đảng bộ CAVICO VN: Tổ chức đảng điển hình trong phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Trong báo cáo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 23/11/2006 của Bộ […]