10 Tháng Một, 2007

CAVICO Việt Nam tham gia thành lập Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

Ngày 07/09/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1251/TTg-KTTH v/v chấp thuận cho phép thành lập công ty Cổ phần Cho thuê máy […]